บริษัท ทาท่า สปอร์ต จำกัด ร่วมให้ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

บริษัท ทาท่า สปอร์ต จำกัด
ร่วมให้ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนเรียนดี กีฬาเก่ง มากความสามารถทุกๆคนด้วยครับ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นกำลังใจให้นักกีฬา
พร้อมยกระดับนักกีฬาไทยให้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างชื่อเสียงกับสถาบันครอบครัว และภูมิลำเนา

#THATASPORT #THATA