โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 2563

ขอขอบพระคุณโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และโค้ชบาสเกตบอลระดับVIP
ให้เกียรติกับบริษัท THATA SPORT ดูแลอุปกรณ์กีฬา โดยเฉพาะอุปกรณ์ฝึกซ้อมสำหรับกีฬาบาสเกตบอล
#THATABasketball #THATASPORT