นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลที่ร้านค้าจัดเก็บการผู้ใช้งานและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่าบริษัทรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง มีวิธีการใช้และแบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึง
– ข้อมูลที่รวบรวมและเหตุผลที่รวบรวม
ชื่อ – นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมลล์ / ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
– การใช้ข้อมูลที่รวบรวม
บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซส์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน อีกทั้งบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านในการจัดส่งสินค้า ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้สินค้า และวิธีบำรุงรักษาสินค้า
เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท บริษัทอาจเก็บบันทึกข้อมูลการสนทนาระหว่างท่าน กับ Call Center ที่บริษัทจัดหามาไว้สำหรับเป็นช่องทางการรับแจ้ง ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซส์ และอาจเก็บบันทึกที่อยู่อีเมลล์ที่ท่านแจ้งไว้เพื่อรับคำแนะนำต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัท และแจ้งให้ท่านทราบผ่านที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ได้

ข้อมูลที่แบ่งปัน
บริษัทจะไม่นำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันหรือเปิดเผยให้กับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้
– เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยิมยอมจากท่านให้แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านก่อน
– สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้น มีเหตุจำเป็นอันสมควร (1) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้องและการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ (2) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (3) เพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือตรวจสอบการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค (4) เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทและ/หรือของท่าน หรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

2. ความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะกับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ เพื่อทำการจัดส่งสินค้า การสอบถามความพึงพอใจ ตลอดจนบริการหลังการขาย โดยที่บุคคลดังกล่าวนั้น จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษขั้นรุนแรง

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (1)บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากการทำรายการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของบริษัท (2)บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางโทรศัพท์เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล บริษัทอาจขอข้อมูลการติดต่อของท่านเช่น ชื่อ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล
บริษัทดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ หากบริษัทได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการแอพพลิเคชั่น และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ

5. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการให้บริการทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาท โดยบริษัทจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า