fbpx

Review… HOW TO USE THATA Basketball Socks วิธีการใส่ถุงเท้าบาสเกตบอล ให้ถูกต้อง

HOW TO USE THATA Basketball Socks
วิธีการใส่ถุงเท้าบาสเกตบอล ให้ถูกต้อง

ถุงเท้าบาสเกตบอล THATA
L = ใส่กับเท้า “ซ้าย”
R = ใส่กับเท้า “ขวา”
**ข้อสังเกต Logo THATA จะอยู่ด้านนอกของขาผู้ใส่**
 
ประโยชน์ของการใส่ L/R
1. กระชับตามรูปทรงเท้า
2. ลดอาการบาดเจ็บของข้อเท้า
3. สวย เด่น ด้วย Logo และสีสรร ของถุงเท้าบาส
 
หลักการของการใส่ L/R
◘ เพื่อเอาทรงของถุงเท้าบาส THATA เข้ากับส่วนโค้งเว้า
◘ เท้าซ้าย และขวา จะมีส่วนโค้งเว้าไม่เท่ากัน
◘ โดยเฉพาะกลางฝ่าเท้า และข้อเท้า ที่จำเป็นต้องมี
◘ ซึ่งถุงเท้าบาส THATA ที่เสริมความหนา มาโดยเฉพาะทั้ง L/R
 
ถุงเท้าบาสเกตบอล THATA : http://bit.ly/33JEm8u