สอนพิเศษบาสเกตบอล ชลบุรี โดย THATA Basketball Clinic

สอนพิเศษบาสเกตบอล ชลบุรี THATA Basketball Clinic

🏀 ถ้าคุณมองหา การเรียนบาสเกตบอล
📣 มาเรียน มาเล่น บาสเกตบอลกับโค้ชมืออาชีพกัน
✅ เราคือคำตอบ ✅ เพิ่มความสนุก ได้ความสุข ไปพร้อมกับพัฒนาการเด็กๆ
.
🏀 “มาเพิ่มความสูง ความแข็งแรง และสร้างปฏิภาณไหวพริบมนุษย์สัมพันธ์ โดยกีฬาบาสเกตบอลกัน”
English please scroll down
.
สอนพิเศษ บาสเกตบอล ชลบุรี By THATA SPORT
โดยทีมพี่โค้ชบาสเกตบอลมืออาชีพ ระดับประเทศ / จังหวัด ประสบการณ์กว่า 20ปี
.
📌 สถานที่ : สนามบาสเกตบอล ลูกกรง อบจ.ชลบุรี : goo.gl/maps/8jpZtoBZBQ6CJYEy5
.
🕐 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-15.00 น. (รอบวันอาทิตย์เต็มแล้วจ้า)
ค่าเรียน : 1,500 บาท 4 ครั้งต่อเดือน
สมัครเรียนวันนี้ เราสั่งตัดเสื้อบาสเกตบอล คลินิค THATA ให้พิเศษ
.
เปิดรับสมัคร กลุ่มอายุ 7-15 ปี
รับจำนวนจำกัด 40 คน เฉพาะคนที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น!
.
📣 พิเศษ 3 ต่อ เมื่อสมัครเรียนพิเศษบาสกับเรา
1. ตัดเสื้อบาสเกตบอล คลินิค THATA ให้ฟรี (สั่งผลิตรอ 15 วัน)
2. คอร์สเรียนบาสเกตบอล ภาษาอังกฤษ ครูจากประเทศฟิลิปปินส์
3. คอร์สวิทยาศาสต์การกีฬา พัฒนากล้ามเนื้อ เพื่อความแข็งแรงของร่างกายแบบยั้งยืน
.
📣 หลักสูตรพิเศษ “ใครๆก็เล่นบาสเกตบอลได้ เพื่อความสูง และปฏิภาณไหวพริบมนุษย์สัมพันธ์”
◘ กระตุ้น Growth Hormone เพิ่มความสูงวัยเด็ก
โดยใช้การเล่นบาสเกตบอลเป็นตัวกลางสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เสริม เช่น แทรมโพลีน TRX BOSU
.
◘ เสริมทักษะการกระโดด วิ่ง กีฬาบาสเกตบอล
ช่วยเพิ่มระยะห่างข้อต่อ ส่งผลให้กระดูก กล้ามเนื้อ สามารถยืดสูงขึ้นโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ
.
◘ เน้นการพัฒนาการ และเสริมสร้างความยืดหยุ่น
เพื่อกล้ามเนื้อที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับวัยเด็ก ด้วยการฝึกยืดเหยียดตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเทรนเนอร์ฟิตเนตมืออาชีพ
.
◘ เสริมสร้างปฏิภาณไหวพริบมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ด้วยการใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ในการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม
.
◘ เรายินดีให้คำปรึกษาทางโภชนาการด้านกีฬา
ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านโภชนาที่เหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำเด็กและผู้ปกครอง โดยโค้ชผู้ชำนาญด้านกีฬากว่า 20 ปี
.
**รุ่น 12-15 ปี จะเพิ่มเน้นความสามารถในการเล่นบาสเกตบอล เทคนิคพิเศษ เสริมเพิ่มเติมเป็นพิเศษ**
.
สมัครเรียนพิเศษได้ที่
Facebook เพจ : สอนพิเศษ บาสเกตบอล ชลบุรี By THATA SPORT
Line Official : @THATA-BC
โทร : 086-4016164 (ร้าน ทาท่า)
ร้าน THATA SPORT หลังสนามกีฬา อบจ.ชลบุรี

****************************
****************************

📣 If you are looking for basketball lessons For the development of children ✅ We are the answer ✅
🏀 “Come to increase height, strength, and create uninspiring human relations. By basketball together ”
.
Basketball tutoring Chonburi By THATA SPORT
By the team of national / provincial professional basketball coaches, over 20 years of experience!
.
📌 Location: Basket ball court, Provincial Administration Organization Chonburi: goo.gl/maps/8jpZtoBZBQ6CJYEy5

🕐 Every Saturday from 13.00-15.00 hrs. (Sunday sold out already)
Tuition fee: 1,500 baht, 4 times per month Special discount and Free THATA Basketball Jerseys
.
Accepting applications for 2 groups aged 8-12 years (primary) and 12-15 years old (junior high school)
Limited number of 20 people per group. Only for those who register first!
.
📣 Special 3 only when applying for a special course of 1 month or more
1. ree THATA Basketball Jerseys
2. English basketball courses, teachers from Philippines
3. Sport Science Course Develop muscles For the strength of the body to stand

📣 Special course “Anyone can play basketball for height and intelligence, human relations”
◘ Stimulate Growth Hormone, increase childhood height
By using basketball as a communication medium with accessories such as the TRX BOSU Trampoline

◘ Enhance jumping, running, basketball skills
Helps increase joint spacing Resulting in the bones to be able to directly stretch higher efficiently

◘ Focus on development And strengthen flexibility
For the muscles that are complete and strong Suitable for childhood By practicing stretching according to sports science principles By a professional fitness trainer

◘ Strengthen human relations with wit
By using sports as a medium To make relationships with friends in the group

◘ We are happy to advise sports nutrition.
Helps strengthen the development of the body Effectively in the proper nutrition Ready to advise children and parents By a professional sports coach for over 20 years

** Models for 12-15 years will add emphasis on the ability to play basketball, special effects, specially added **

Enroll for special classes at
Facebook Page: Chonburi Basketball Special Instruction By THATA SPORT
Line Official: @ THATA-BC
Call: 086-4016164 (THATA Shop)
THATA SPORT behind the Provincial Administration Organization Stadium, Chonburi